/ / / DAX plus ytdesinfektion 5L Opus – 68332

DAX plus ytdesinfektion 5L Opus – 68332

Category:

Description

DAX ytdesinfektion Plus är en färdig lösning, som består av isopropylalkohol.Alkoholstyrkan är 45% . DAX ytdesinfektion Plus verkar snabbt och förångas uta natt lämna spår på den desinficerade ytan. Tack vare de tillsatta tensiderna,som löser upp smuts, behöver ytan inte förbehandlas. Produkten löser dessutomeffektivt upp t.ex spilld blod. DAX ytdesinfektion Plus är CE-märkt ochuppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel. den behandlade ytan.Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas.Produkten har även en god upplösande effekt på t.ex. spill av blod. DAXYtdesinfektion Plus är CE-märkt och uppfyller de europeiska normerna fördesinfektionsmedel. Förvaring och hållbarhet Förvaras i rumstemperatur i välförsluten original-förpackning. Hållbarhet i obruten förpackning, sedatummärkning. Miljö Samtliga förpackningar är återvinningsbara och avger intenågra skadliga ämnen vid ev. förbränning.
Uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN 1276 och EN 1650.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DAX plus ytdesinfektion 5L Opus – 68332”

Your email address will not be published. Required fields are marked *